Niemcy przekazują Polsce cudzoziemców

Niemcy przekazują Polsce cudzoziemców nielegalnie przebywających w kraju

Wzrost liczby osób przekazywanych z Niemiec

W bieżącym roku Niemcy podjęły decyzję o przekazaniu Polsce łącznie 1878 cudzoziemców, z czego już 305 zostało przekazanych. Są to migranci, którzy nielegalnie przebywają w Niemczech, jednak wcześniej zakładano, że powinni znaleźć się w Polsce. Aby przekazanie mogło się odbyć, konieczne jest przedstawienie dowodów na ich obecność w Polsce – wyjaśnia rzeczniczka Straży Granicznej, por. Anna Michalska.

Według danych udostępnionych przez Straż Graniczną, wszystkie państwa członkowskie zgłosiły w tym roku łącznie 2182 cudzoziemców do przekazania Polsce w ramach procedury readmisji, zgodnie z zasadami ustalonymi w porozumieniu dublińskim, regulującym udzielanie ochrony międzynarodowej obywatelom państw trzecich w Unii Europejskiej. Do tej pory przekazano 477 osób spośród zgłoszonych. W ubiegłym roku liczba zgłoszeń wyniosła 3929, z czego przekazano 848.

Niemcy jako najczęściej zgłaszający kraj

To właśnie Niemcy zgłaszają największą liczbę osób, które mają zostać przekazane Polsce. W tym roku Niemcy złożyły wnioski dotyczące łącznie 1878 cudzoziemców, z czego 305 osób już zostało przekazanych. W 2022 roku zgłoszono 3434 osoby, z czego przekazano 628.

Przekazywane osoby to migranci, którzy przebywają nielegalnie w Niemczech, ale ich pierwotny szlak prowadził przez Polskę. Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Straży Granicznej, większość z nich opuściła otwarte ośrodki dla cudzoziemców przed zakończeniem procedur.

Są to również osoby, które nadużyły procedur dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej, składając wniosek w Polsce i wyjeżdżając, zanim został on rozpatrzony. Jeśli takie osoby złożą wniosek o azyl w Niemczech, zazwyczaj zostają odesłane do Polski, gdzie początkowo złożyły wniosek.

Procedura readmisji – uproszczenie

Por. Anna Michalska wyjaśnia, że mogą to być również migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Białorusi, a następnie przez Litwę lub Łotwę przedostali się do Polski i dalej do Niemiec, gdzie zostali zatrzymani. W takim przypadku mogą być przekazani do Polski w ciągu 48 godzin w ramach uproszczonej procedury readmisji, jeśli zostali zatrzymani przy granicy lub posiadają bilet potwierdzający ich przyjazd z Polski.

Rzeczniczka Straży Granicznej podkreśla, że w każdym przypadku wcześniejsze pobyt w Polsce cudzoziemca lub jego przyjazd do konkretnego kraju członkowskiego z Polski muszą być udokumentowane. Jeśli nie ma odpowiednich dowodów, osoba nie zostanie przyjęta.

Oprócz Niemiec, inne kraje, takie jak Francja, Holandia, Norwegia i Szwecja, również zgłaszają przekazywanie cudzoziemców do Polski – zarówno w tym, jak i w poprzednim roku. Najczęściej zgłaszane kraje pochodzenia przekazywanych cudzoziemców to Irak (94 osoby), Białoruś (89), Rosja (80), Afganistan (71) i Ukraina (40).